زیتون چی

مرجع آموزش ، خرید و فروش زیتون رودبار

زیتون چی

مرجع آموزش ، خرید و فروش زیتون رودبار

زیتون چی

آموزش کاشت ، داشت و برداشت زیتون
آموزش پیشگیری و مبارزه با آفات زیتون
خرید و فروش زیتون و روغن زیتون رودبار
www.zeytoonchi.ir

بایگانی
 • ۰
 • ۰

بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی زیتون

خرید و فروش زیتون و روغن زیتون رودبار در سایت زیتون چی www.zeytoonchi.ir

 • majid cpp
 • ۰
 • ۰

بهینه سازی فرایند استخراج زیتون


خرید و فروش زیتون و روغن زیتون رودبار در سایت زیتون چی www.zeytoonchi.ir

 • majid cpp
 • ۰
 • ۰

بهینه سازی فرایند استخراج زیتون

خرید و فروش زیتون و روغن زیتون رودبار در سایت زیتون چی www.zeytoonchi.ir

 • majid cpp
 • ۰
 • ۰

برداشت میوه زیتون (روش ها و عوامل موثر)


خرید و فروش زیتون و روغن زیتون رودبار در سایت زیتون چی www.zeytoonchi.ir

 • majid cpp
 • ۰
 • ۰

آفت مگس زیتون و روشهای کنترل

خرید و فروش زیتون و روغن زیتون رودبار در سایت زیتون چی www.zeytoonchi.ir

 • majid cpp
 • ۰
 • ۰

آشنایی با کاشت و داشت زیتون

خرید و فروش زیتون و روغن زیتون رودبار در سایت زیتون چی www.zeytoonchi.ir

 • majid cpp
 • ۰
 • ۰

ازدیاد زیتون با پیوند برروی پایه ی رقم کازرونی

خرید و فروش زیتون و روغن زیتون رودبار در سایت زیتون چی www.zeytoonchi.ir

 • majid cpp
 • ۱
 • ۰

احداث و نگهداری باغ‌های زیتون

خرید و فروش زیتون و روغن زیتون رودبار در سایت زیتون چی www.zeytoonchi.ir

 • majid cpp
 • ۱
 • ۰

خرید و فروش زیتون و روغن زیتون رودبار در سایت زیتون چی www.zeytoonchi.ir

 • majid cpp
 • ۱
 • ۰

سایت زیتون چی به تازگی برای کمک به بهبود وضعیت زیتون کشور راه اندازی گردیده است.

این سایت شامل مطالب مفید و کاربردی در حوزه زیتون می باشد.

علاوه بر این امکان خرید و فروش زیتون و روغن زیتون نیز در این سایت فراهم می باشد.

آدرس سایت :

WWW.ZEYTOONCHI.IR

 • majid cpp